Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014Cambing ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ
Ο πυρήνας της κριτικής μας ( να ) είναι ότι η διοίκηση του Δήμου και οι εταίροι της σαν συνέπεια μιας συγκεκριμένης αντι-λαϊκής αντίληψης για τον τουρισμό, ένα περιουσιακό στοιχείο του λαού της Θάσου που είχε ταχθεί από τον καιρό ακόμα της κοινότητας Πρίνου στην υπηρεσία του λαϊκού και μάλιστα του νεολαιίστικου τουρισμού, το παραδίνουν εν μέρει αρχικά στο κε-φάλαιο για να δημιουργήσει μέσα σε μια λαϊκή κατασκήνωση έναν μόνιμο οικισμό, αποτελούμενο σε πρώτη φάση από 50 πολύ-τελείς κατοικίες που θα προσφέρονται για μεγάλα διαστήματα δι-ακοπών σε σχετικά υψηλά βαλάντια βρετανών κυρίως τουριστών. Μεγάλο μέρος μιας κατασκήνωσης που από την φύση της προορί-ζεται και χρησιμοποιείται από χαμηλών εισοδημάτων τουρίστες, κυρίως νεολαίους σκηνίτες κατασκηνωτές, μετατρέπεται συγκα-λυμμένα σε τουριστικό χωριό, χωρίς ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου και ο «επενδυτής» να μπαίνουν στην ταλαιπωρία και ενδεχομένως τα κόστη και την φορολογία της εξασφάλισης των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ενός τέτοιου χωριού. Κι αυτό με το τέ-χνασμα της παρουσίασης μόνιμων, πλήρων και πολυτελών κατοι-κιών, ως τροχοβιλών. ( Ο ισχυρισμός αυτός στηρίζεται στο ότι οι τροχοβίλες άπαξ και τοποθετηθούν στον χώρο, δεν πρόκειται να απομακρυνθούν με την αποχώρηση των χρηστών τους και την λήξη της τουριστικής περιόδου…)
Μάλιστα για την δημιουργία του τμήματος των 6 στρ. στα οποία θα διασπαρούν οι 50 και πλέον κατοικίες, διατίθενται δύο μεγάλοι κοινόχρηστοι χώροι της κατασκήνωσης, 1250 και 1000 τ.μ., που ως τώρα εξυπηρετούσαν το σύνολο των κατασκηνωτών. Συνεπώς την ώρα που το 1/3 της κατασκήνωσης γίνεται «τουρι-στικό χωριό ειδικού τύπου», οι όροι λειτουργίας των υπολοίπων 2/3 σαν κατασκήνωση επιδεινώνονται σημαντικά.
Στο επιχείρημα ότι το ετήσιο αντάλλαγμα από την παραχώ-ρηση είναι υψηλό ( 25.000 λίρες Αγγλίας ), η απάντηση είναι ότι η σαλαμοποίηση και σταδιακή καταστροφή των λαϊκών κατασκη-νώσεων δεν αντισταθμίζεται με χρήματα. Αφήστε που το ποσό αυτό είναι ενδεχομένως αστείο μπροστά στα κέρδη που θα πραγ-ματοποιήσει η βρετανική εταιρεία : Για του λόγου το ασφαλές αρκεί μια βόλτα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της και το τιμο-λόγιό της για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα και γι αυτή την πλευρά της συναλλαγής : Η δημοτική κατασκήνωση του Πρίνου ξεπουλιέται αντί πινακίου φακής…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου